Là mẹ, bạn biết rõ 10 chỗ khó giặt nhất trên áo quần bao gồm: cổ áo cáu bẩn, cổ tay áo dính nhờn, nách áo đầy mồ hôi, vớ dính bùn, đáy quần dính vết màu vẽ, túi áo quần, thắt lưng, tay áo, đùi và đầu gối dính bẩn, nhưng để giặt sạch được những vết bẩn đó thì không phải là điều dễ dàng....