Giai đoạn từ 10 tuổi trở xuống, trẻ nhận thức thế giới xung quanh thông qua những hoạt động, trò chơi thường ngày, cha mẹ có thể mua cho trẻ những món đồ chơi đơn giản để con tự chơi hoặc cùng chơi với con. Qua đó, trẻ sẽ trở nên linh hoạt và học thêm được nhiều kỹ năng phù hợp với từng giai đoạn phát triển.