Bánh mì mang lại lượng lớn chất gluxit hữu cơ, chất protein và chất xơ. Nó cũng chứa một hàm lượng ít chất lipit và gluxit vô cơ, điều đó chứng tỏ bánh mì đáp ứng được đầy đủ các chất dinh dưỡng thực phẩm ......